Uprava Škole

Ime i Prezime Funkcija
Nermina Budnjo Direktor Škole

Stručni saradnici

Ime i Prezime Funkcija
Opanković Amina Pedagog Škole
Ademović Fahira Sekretar Škole
Avdić Hikmeta Bibliotekar Škole