TERMINI INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2017/2018.GODINU
Redni Broj
Ime I prezime Nastavnika
Dan održavanja informacija
Vrijeme održavanja informacija
1.
Amra Horman
Utorak
14:20-15:05h
2.
Amira Zec
Petak
14:20-15-05h
3.
Selvira Ibrahimović
Petak
15:05-15:50h
4.
Mujesira Papić
Četvrtak
13:30-14:15h
5.
Anela Šiljević
Četvrtak
14:20-15:05h
6.
Alma Vreto
Srijeda
13:30-14:15h
7.
Elvira Hodžić
Srijeda
14:20-15:05h
8.
Sonita Pirić
Utorak
14:20-15:05h
9.
Samira Kadić
Utorak
13:30-14:15h
10.
Zlata Ajdarpašić
Četvrtak
08:50-09:35h
11.
Admira Ademović
Utorak
09:40-10:25h
12.
Almira Hrelja
Ponedjeljak
10:45-11:30h
13.
Amra Karačić
Četvrtak
10:45-11:30h
14.
Aida Sinanović
Srijeda
10:00-10:45h
15.
Alena Batistuti
Srijeda
9:40-10:25h
16.
Anela Osmanagić
Petak
8:50-9:35h
17.
Enisa Bajramović
Četvrtak
10:00-10:45h
18.
Esat Jukić
Ponedjeljak
9:40-10:25h
19.
Murid Jahić
Petak
9:40-10:25h
20.
Alma Softić-Begić
Ponedjeljak
08:50-09:35h
21.
Lejla Muradbegović
Utorak
08:50-09:35h
22.
Fuad Dugonjić
Četvrtak
08:00-08:45h
23.
Rešida Ćeman
Ponedjeljak
08:50-09:35h
24.
Ismail Rovčanin
Ponedjeljak
13:15-14:00h
25.
Goran Šoja
Četvrtak
14:20-14:50h
26.
Azemina Kišić
Četvrtak
10:25-10:40h
27.
Emir Glavinić
Utorak
11:30-12:15h
28.
Vahidin Covo
Petak
09:40-10:25h
29.
Meliha Ćemo
Utorak
09:40-10:25h

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU TERMINE PREDVIĐENE ZA INFORMACIJE.