Historijat Škole

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo donesena je odluka o osnivanju

JU "Deveta osnovna škola"

25.8.2005.godine. JU "Deveta osnovna škola", sa sjedištem u Rakovici, egzistira kao samostalna osnovna škola od 1.9.2005.godine.

Do 31.8.2005. je "Deveta osnovna škola" bila područna škola "Sedme osnovne škole".