PROJEKTI

"VOLONTIRANJE JE COOL"

22.4.2016 SARAJEVO

Centar za razvoj omladiskog aktivizma CROA od 2011. implementira projekat „Volontiranje je cool!“ kojim se želi ukazati na značaj volontiranja osnovaca za razvoj savremenog demokratskog društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati svoj doprinos i u kojem se takav doprinos cijeni. Zajedno sa školama, kao ključnim nositeljima odgoja i obrazovanja, CROA priprema učenike na suživot s drugima u zajednici te kod njih razvijati i poticati kvalitetan sistem vrijednosti i odgovornosti za zajednicu. Projekat Volontiranje je cool! se bazira na dobrovoljnom angažmanu učenika osnovnih škola koji jednom sedmično (3-4 sata) realiziraju volonterske aktivnosti po sopstvenom izboru. Učenici identifikuju probleme lokalne zajednice i volonterskim aktivnostima doprinose rješavanju identifikovanih problema. Volonterske aktivnosti najčešće uključuju inkluzivno volontiranje, obilazak i volontiranje u domovima za djecu sa posebnim potrebama, obilazak domova i volontiranje u centrima za stara i iznemogla lica, ekološke volonterske aktivnosti, humanitarne volonterske aktivnosti i sl. Volontere vodi i usmjerava školski koordinator/nastavnik, u našoj školi je to nastavnica BHS jezika i književnosi Aida Sinanović. Rad svih volonterskih grupa volonteri bilježe na portfoliu voloterskih aktivnosti kojeg predstavljaju na završnoj manifestaciji projekta Galerija volonterizma. Galerijom volonterizma ujedno obilježavamo Međunarodni dan volontera (05.12.) i promovišemo doprinos koji su učenici volonteri dali razvoju na lokalnom nivou. Svaki volonter po završetku projekta dobije potvrdu o volontiranju, kao priznanje za volonterski doprinos zajednici.Mi smo u proteklom peridu imali veliki niz projekata u lokalnoj zajednici, koji svaki mjesec obogaćujemo novim aktivnostima.

1. 22.4.2016. godine i nasi ucenici, ucesnici projekta "Volontiranje je cool" su se pridruzili akciji ciscenja skolskog dvorista, u akciji povodom Dana planete Zemlje.

2. Učenici naše škole su bili učesnici 65. Humanitarnog GuGu bazara. Naši učenii su, zajedno sa GuGu volonterkama, pomogli u prikupljanju novca za socijalno ugrožene sugrađane, koji su prodajom prikupljenih donacija po simboličnim cijenama, skupili danas, 8.5.2016. godine, 460 KM. Ujedno su nastavljena i sklopljena nova prijateljstva sa njihovim vršnjacima iz Osnovne škole "Fatima Gunić".

3. 28.5.2016. godine u okviru projekta "Volontiranje je cool" učenici naše škole su bili učesnici LEGO Education Day - radionice i prezentacije Solidexa.

4. 25.5.2016. godine naši učenici su bili gosti europroNET-a na Ilidži. Jako ljubazno osoblje je upoznalo naše volontere sa aktivnostima unutar njihovih djelatnosti, a učenici su jedan dan bili u ulozi njihovih promotera.

5. Na 68. Humanitarnom GuGu bazaru, koji je održan u nedjelju 25.9.2016. godine, učešće su uzeli i učenici naše škole, učesnici projekta "Volontiranje je cool". Na Bazaru je prikupljeno 606,15 KM, koje će biti raspoređene našim sugrađanima kojima je i namjenjeno. Polovina novca će biti raspoređena za liječenje, bolesne djevojčice Nejle Muhibić i za liječenje bolesnog mladića Mirze Bećića, a druga polovina ce uljepšati svakodnevnicu porodicama u stanju socijalne potrebe.

6. U okviru projekta "Volontiranje je cool", grupa naših učenika je u petak, 30.9.2016. godine, posjetila i upoznala se sa radom Sberbanke na Ilidži, u okviru upoznavanja sa radom lokalne zajednice. Bili smo gosti ljubaznim domaćinima, koji su sa učenicima razgovarali o njihovom, budućem izboru srednje škole i zanimanja. Hvala na gostoprimstvu!

7. U utorak 4.10.2016. godine, učenici naše škole, učesnici projekta "Volontiranje je cool" su povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, posjetili Dom penzionera Green. U ugodnom druženju i vremenu provedenom u Domu, gdje smo dočekani uz dobrodošlicu, svjedoče i fotografije učenika. Dom penzionera Green je mjesto u kome je obezbijeđena kompletna briga za lica treće dobi, stare i iznemogle osobe, kojima je druženje sa našim volonterima proteklo ugodno, na obostrano zadovoljstvo. Zahvaljujući angažmanu naših volontera na Humanitarnom GuGu bazaru, dio novca (50,00KM) je odvojen za kupovinu poklona za korisnike Doma. Učenici su u posjetu išli u pratnji nastavnica Lejla Muradbegović i Aide Sinanović.

8. U utorak 4.10.2016. godine, učenici naše škole, učesnici projekta "Volontiranje je cool" su povodom 5. oktobra, Svjetskog dana učitelja, posjetili Dom penzionera Green. U ugodnom druženju i vremenu provedenom u Domu, gdje smo dočekani uz dobrodošlicu, svjedoče i fotografije učenika. Dom penzionera Green je mjesto u kome je obezbijeđena kompletna briga za lica treće dobi, stare i iznemogle osobe, kojima je druženje sa našim volonterima proteklo ugodno, na obostrano zadovoljstvo. Zahvaljujući angažmanu naših volontera na Humanitarnom GuGu bazaru, dio novca (50,00KM) je odvojen za kupovinu poklona za korisnike Doma. Učenici su u posjetu išli u pratnji nastavnica Lejla Muradbegović i Aide Sinanović.

9. 21.10.2016. godine, u subotu, na 69. Humanitarnom GuGu bazaru i ovaj put, ucesce su uzeli i nasi ucenici, clanovi projekta "Volontiranje je cool".

10. U novembru smo, u okviru Održivih ciljeva, snimili film i naša škola će se predstavlja sa filmom na temu:"Zdravlje i blagostanje", na Galeriji volonterizma 5.12.2016. godine u Domu mladih.

VOLONTIRANJE JE COOL

"Spriječimo vršnjačko nasilje - budimo drugovi"

OKTOBAR - DECEMBAR 2016 SARAJEVO

U sklopu projekta " Spriječimo vršnjačko nasilje - budimo drugovi" kojeg je osmislila pedagogica škole Amina Opanković, u periodu oktobar - decembar 2016. godine, održaće se predavanja za učenike od VI do IX razreda. Teme koje će se obraditi su: Medijacija " Kako ostati neutralan u konfliktu?" i " Vršnjačko nasilje". Realizacija projekta je osmišljena tako da grupa učenica IX razreda, rukovođena pedagogicom škole, realizuje predavanja za navedene uzraste.Spriječimo vršnjačko nasilje - budimo drugovi

"Jačanje samopouzdanja mladih kroz adrenalinske, sportske i preventivne aktivnosti - Program "Ja to mogu"

6.10.2016 SARAJEVO

Projektnim aktivnostima koje su realizirane povodom Dječije sedmice, u organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u saradnji sa Terapijskom zajednicom Kampus, učestvovali su i naši učenici. 6.10.2016. godine, su posjetili Adrenalinski park gdje su učestvovali u adrenalinskim aktivnostima u prirodi. 7.10.2016. godine su posjetili Terapijsku zajednicu Kampus, gdje su učestvovali u sportskim aktivnostima "Igre bez granice" i edukativnim radionicama.Spriječimo vršnjačko nasilje - budimo drugovi