VIJEĆE RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU
R. BR.

ODJELJENJE

VIJEĆE RODITELJA

1.

I – 1

Cvijetić Adnan

2.

I – 2

Škrijelj Hamida

3.

II – 1

Klino Anela

4.

II – 2

Hadžiomerović Jasmina

5.

II – 3

Vreto Rasema

6.

III – 1

Aganović Alma

7.

III – 2

Petrović Samir

8.

IV – 1

Sejfić Salih

9.

IV – 2

Sarač Aiša

10.

V – 1

Palo Melisa

11.

V – 2

Himzanija Džeraldina

12.

VI – 1

Bradarac Nihad

13.

VI – 2

Hodžić Sajma

14.

VII – 1

Hodžić Senida

15.

VII – 2

Lakača Edin

16.

VIII – 1

Musa Elvira

17.

VIII – 2

Ratković Asima

18.

IX – 1

Šoškić Albina

19.

IX – 2

Karić Elis