R. BR.

ODJELJENJE

VIJEĆE RODITELJA

1.

I  – 1

 

Klino Anela

2.

I – 2

 

Hadžiomerović Jasmina

3.

I – 3

 

Vreto Rasema

4.

II  – 1

 

  Aganović Alma

5.

II – 2

 

   Petrović Samir

6.

III – 1

 

  Čaušević Mirsad

7.

III – 2

 

    Sarač Aiša

8.

IV – 1

 

Bošnjak Merita

9.

IV – 2

 

   Himzanija Džeraldina

10.

V – 1

 

      Bradarac Jasna

11.

V – 2

 

Vreto Ramila

12.

VI – 1

 

  Hodžić Senida

13.

VI – 2

 

  Šljuka Sadika

14.

VII – 1

 

  Halilović Edina

15.

VII – 2

 

Begić Hajrudin

16.

VIII – 1

 

Šoškić Albina

17.

VIII – 2

 

     Karić Elis

18.

IX – 1

 

    Orić Ibran

19.

IX – 2

 

  Sejfić Salih