Sekcije

Redni Broj
Naziv Slobodne aktivnosti(sekcija) 
I-IV
V-IX
Broj Učenika
Sedmični fond sati
Godišnji fond sati
Ime i prezime, nositelj aktivnosti
A
                                                                     
KULTURNO-UMJETNICKE
1.
Dramsko recitatorska
II-IV
20
1
35
Alma Vreto
2.
Dramsko recitatorska
II-IV
20
1
35
Elvira Hodžić
3.
Plesna
II-IV
20
1
35
Samira Kadić
4.
Plesna
II-IV
20
1
35
Sonita Pirić
5.
Likovna
II-IV

15
1
35
Zlata Ajderpašić
6.
Hor
V-IX
25
1
35
Alma Softić-Begić
7.
Recitatorska
V-IX
10
1
35
Almira Hrelja
B
                                                                     
TEHNIČKE I NASTAVNE
1.
Modelarsko maketarska 
V-IX
10
1
35
Emir Glavinić
C
                                                                                 
SPORTSKE
1.
Nogometna
V-IX
17
1
35
Ismail Rovčanin
D
                                                                                   
OSTALE
1.
Ekoloska
II-V

15
1
35
Selvira Ibrahimović
2.
Novinarska
V-I
5
1
35
Amira Zec
3.
Novinarska
V-II
6
1
35
Amra Horman
4.
Izviđači
VI-IX
20
1
35
Lejla Muradbegović
5.
Mladi Demokrati
IX
16
1
34
Enisa Bajramović
6.
Prva Pomoć
V-IX
10
1
35
Azemina Kišić
7.
Saobraćajna
V-VI
10
1
35
Emir Glavinić
8.
Bibliotekarska
I-IX
36
1
35
Hikmeta Avdić
9.
Upozoronje na mine
VII
3
1
35
Hikmeta Avdić
10.
Ekološka
VI-IX
23
1
35
Alena Batistuti
11.
Novinarska
VI-IX
15
1
35
Aida Sinanović

                                                    Σ

6
14
316
20
699