Vijeće Učenika za ŠKOLSKU 2018/2019. godinu

Redni broj Odjeljenje Vijeće učenika

1.

I – 1

Fočo Emina

2.

I – 2

Rastoder Hana

3.

II – 1

Petrović Mubina

4.

II – 2

Karović Mejra

5.

II – 3

Festić Amina

6.

III – 1

Vreto Sumeja

7.

III – 2

Petrović Hana – Muniba

8.

IV – 1

Sejfić Ajla

9.

IV – 2

Hadžić Naida

10.

V – 1

Lamija Tabaković

11.

V – 2

Pašić Fatima

12.

VI – 1

Bubić Enida

13.

VI – 2

Vreto Lamija

14.

VII – 1

Dorić Ena

15.

VII – 2

Vatrić Jusuf

16.

VIII – 1

Selimović Hana

17.

VIII – 2

Kadrić Hana

18.

IX – 1

Mujić Adna

19.

IX – 2

Karić Berina