Menadžment škole

Uprava Škole

Ime i PrezimeFunkcija
Sonita PirićDirektor Škole

Stručni saradnici

Ime i PrezimeFunkcija
Amina OpankovićPedagog Škole
Fahira AdemovićSekretar Škole
Nermina BudnjoBibliotekar Škole