17.10.2018. godine predstavnici LOT EUFOR tima su održali predavanje učenicima petog razreda na temu “Upozorenje na opasnost od mina”. Učenici su, sa velikim oduševljenjem i zainteresovanošću, aktivno učestvovali u razgovoru tokom predavanja, samostalno zaključivali i postavljali veliki broj pitanja vezanih za navedenu temu. Na kraju predavanja su dobili lijepe i korisne poklone. Zahvaljujemo se predstavnicima Slovačkog LOT EUFOR-a na korisnom i izuzetno zanimljivom predavanju i poklonima koje su obezbijedili za naše učenike.