14.12.2018. godine predstavnica V PU Ilidža Šljivić Mira, održala je predavanje za učenike osmog razreda na temu “Vršnjačko nasilje”. Učenici su bili izuzetno aktivni i zainteresovani za navedeno predavanje. Zahvaljujemo se predstavnici V PU što je i ove školske godine održala predavanje u našoj školi.