26.12.2019. godine, u prostorijama škole, nastavnici predmetne i razredne nastave su prisustvovali prezentaciji/ obuci vezano za –
Program sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama Kantona Sarajevo.