Nastavnici naše škole prisustvovali su trodnevnom seminaru ,,Škola za 21.vijek“ i upoznali se koliko je važno kritičko mišljenje, odnosno primjena istog u nastavi. Ova edukacija bitna je i zbog upotrebe mikto:bita. Naše kolege, nastavnici Lejla Proha, Hidajeta Radonja, Goran Šoja, Emir Glavinić i Fuad Dugonjić nakon održanog seminara, predstavili su ovu veoma bitnu edukaciju i ostalim zaposlenicima naše škole.