21.3. se obilježava Svjetski dan osoba s Down sindromom. Prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine. Obilježavanjem Svjetskog dana osoba sa Down sindromom želimo potaknuti ljude za veće poštivanje prava osoba sa Down sindromom. Vijeće učenika i Ekološka sekcija škole, u koordinaciji sa pedagogicom, socijalnom radnicom i nastavnicom biologije, je vrijedno radilo na obilježavanju Svjetskog dana osoba s Down sindromom. U galeriji fotografija pogledajte dio aktivnosti koje smo uradili.