Termini informacija

TERMINI INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU

R.BROJ IME I PREZIME NASTAVNIKADAN ODRŽAVANJA INFORMACIJA   VRIJEME
1. Sonita Pirić Četvrtak 14,15 – 15,05h
2. Samira Kadić Ponedjeljak 14,20 – 15,05h
3. Zlata Ajdarpašić Ponedjeljak 13,30 – 14,15h
4. Amra Horman Ponedjeljak 15,25 – 16,10h
5. Amira Zec Petak 14,20 – 15,05h
6. Selvira Ibrahimović Utorak 14,20 – 15,05h
7. Mujesira Papić Ponedjeljak 14,20 – 15,05h
8. Anela Šiljević Petak 14,20 – 15,05h
9. Alma Vreto Četvrtak 10,45 – 11,30h
10. Elvira Hodžić Četvrtak 8,50 – 9,35h
11. Lejla Proha Utorak 11,30 – 12,15h
12. Alena Batistuti Srijeda 8,50 – 9,35h
13. Rašida Ćeman Utorak 8,50 – 9,35h
14. Hidajeta Radonja Četvrtak 8,50 – 9,40h
15. Lejla Muradbegović Srijeda 10,10 – 10,45h
16. Almira Hrelja Četvrtak 9,40 – 10,25h
17. Amra Karačić Ponedjeljak 9,45 – 10,20h
18. Aida Sinanović Utorak 9,40 – 10,25h
19. Emir Glavinić Srijeda 11,35 – 12,20h
20. Azemina Kišić Četvrtak 10,45 – 11,30h
21. Vahidin Covo Srijeda 10,45 – 11,30h
22. Goran Šoja Petak 15,05 – 15,50h
23. Fuad Dugonjić Ponedjeljak 8,00 – 8,45h
24. Lamija Haskić Srijeda 10,45 – 11,30h
25. Sabin Čelik Utorak 10,45 – 11,30h
26. Murid Jahić Srijeda 12,25 – 13,10h
27. Ismail Rovčanin Srijeda 9,40 – 10,25h
28. Esat Jukić Ponedjeljak 9,40 – 10,25h
29. Adisa Musić Srijeda 10,45 – 11,30h

MOLIMO RODITELJE DA POŠTUJU TERMINE PREDVIĐENE ZA INFORMACIJE.