VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE RODITELJA

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA I VIJEĆA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Odjeljenje i razredni voditelj  Vijeće roditelja  Vijeće učenika
1.  I – 1  Ožegović MedihaOpanković Medina
2.  I – 2  Krivca VernesaŠabaredžović Adin
3.  II – 1 Bicić AdilaBujak Amina
4.  II – 2 Klino AnelaVreto Asja
5.  III – 1Đafić AminaVelić Hamza
6.  IV – 1 Mujak AdnanTrubljanin Adna
7.  IV – 2 Durović ElmirSaračević Emina
8.  V – 1Merima KosKatkić Ena
9.  V – 2 Hamidović MirzaMelunović Ahmed
10.  V – 3 Šišić BelmaMujkić Arman
11.  VI – 1 Lucević ŠućoVoloder Vedad
12.  VI – 2 Čustović SanidaČustović Anan
13.  VII – 1 Sejfić SalihSalihović Lejla
14.  VII – 2 Škrijelj AmiraKondo Danin
15.  VII – 3 Hodžić SenidaŠabaredžović Irnela
16.  VIII – 1 Merdan AlmirTabaković Lamija
17.  VIII – 2 Bulbul AlviraHimzanija Azra 
18.  IX – 1Bradarac NihadNezirević Džejla
19. IX – 2Hodžić SajmaFestić Amina