VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE RODITELJA

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA I VIJEĆA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

  r.br.Odjeljenje i razredni voditelj  Vijeće roditelja  Vijeće učenika
 1.  I – 1  Pačo Aldijana  Čomaga Nadia
 2.  I – 2  Vreto Ramila  Adrović Zubejr
 3.  II – 1   Bilalić Meliha  Babajić Ajsan
 4.  III – 1   Cvijetić Adnan  Fočo Emina
 5.  III – 2  Palo Melisa  Saračević Emina
 6.  IV – 1   Klino Anela  Begović Ajdin
 7.  IV – 2   Osmić Aldijana  Vatrić Jasir
 8.  IV – 3   Vreto Rasema  Bakalović Hasan
 9.  V – 1   Aganović Alma  Hrustan Ajdin
 10.  V – 2   Kos Merima  Čamdžić Imran
 11.  VI – 1   Sejfić Salih  Sejfić Ajla
 12.  VI – 2   Hadžić Emira    Nogo Elma
 13.  VII – 1   Šabaredžović Semiha  Palo Ema
 14.  VII – 2   Himzanija Džeraldina  Pašić Fatima
 15.  VIII – 1   Bradarac Nihad  Kos Sara
 16.  VIII – 2   Hodžić Sajma  Vreto Lamija
 17.  IX – 1   Hodžić Senida  Dorić Ena
 18.  IX – 2  Lakača Edin  Ajdinović Sara