VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE RODITELJA

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA I VIJEĆA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

  r.br. Odjeljenje i razredni
voditelj
  Vijeće roditelja   Vijeće učenika
  1. I – 1   Meliha Bilalić Hena Čankušić
  2. II – 1 Adnan Cvijetić Emina Fočo
  3. II – 2 Melisa Palo Emina Saračević
  4. III – 1 Anela Klino Tajra Klačar
  5. III – 2 Aldijana Osmić Rejhana Bošnjak
  6. III  – 3 Rasema Vreto Eldar Vreto
  7. IV – 1 Alma Aganović Ajdin Hrustan
  8. IV – 2 Merima Kos Imran Čamdžić
  9. V – 1 Salih Sejfić Lejla Salihović
  10. V – 2 Aiša Sarač Danin Kondo
  11. VI – 1 Semiha Šabaredžović Anes Merdan
  12. VI – 2 Džeraldina Himzanija Fatima Pašić
  13. VII – 1 Nihad Bradarac Sara Kos
  14. VII – 2 Sajma Hodžić Lamija Vreto
  15. VIII – 1 Senida Hodžić Ena Dorić
  16. VIII – 2 Edin Lakača Ismail Pašić
  17. IX – 1 Aleksandra Ajdinović Hana Selimović
  18. IX – 2 Asima Ratković Hana Kadrić