Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

R. BR.ODJELJENJEVIJEĆE RODITELJA
1.I – 1Cvijetić Adnan
2.I – 2Škrijelj Hamida
3.II – 1Klino Anela
4.II – 2Hadžiomerović Jasmina
5.II – 3Vreto Rasema
6.III – 1Aganović Alma
7.III – 2Petrović Samir
8.IV – 1Sejfić Salih
9.IV – 2Sarač Aiša
10.V – 1Palo Melisa
11.V – 2Himzanija Džeraldina
12.VI – 1Bradarac Nihad
13.VI – 2Hodžić Sajma
14.VII – 1Hodžić Senida
15.VII – 2Lakača Edin
16.VIII – 1Musa Elvira
17.VIII – 2Ratković Asima
18.IX – 1Šoškić Albina
19.IX – 2Karić Elis