O školi

Historijat škole

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo donesena je odluka o osnivanju JU “Deveta osnovna škola”

25.8.2005.godine JU “Deveta osnovna škola”, sa sjedištem u Rakovici, egzistira kao samostalna osnovna škola od 1.9.2005.godine.

Do 31.8.2005. godine je “Deveta osnovna škola” bila područna škola “Sedme osnovne škole”.