Naziv

JU ”Deveta osnovna škola”

Lokacija

Rakovička Cesta 339, Ilidža 71000 Sarajevo

E-mail:

deveta.osnovna@gmail.com

Telefon

FAX
+387 33-428-416

Direktor:
+387 33-428-417

Sekretar:
+387 33-428-415

Pedagog:
+387 33-428-415