Historijat škole

Prvi radovi na gradnji škole u Rakovici su počeli 1925. Godine. Nastava u školi se počela izvoditi 1926.  odine a, prema očuvanoj dokumentaciji, iste godine su u školu upisana 62 učenika. Od 1938. Do 1941. godine, broj učenika se kreće i do 180. Za vrijeme Drugog svjetskog rata školska zgrada je demolirana, a opremljena 1945. godine kada ponovo počinje sa radom. 1968. godine izrađena je nova školska zgrada sa četiri učionice, kabinetom za tehnički odgoj, domaćinstvo I ostalim radnim prostorom površine 700m2 . 1979. godine adaptirana je stara školska zgrada koja se kasnije koristila za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. Školske 1968/1969. godine, u Rakovici je sa radom otpočela prva osmogodišnja škola.Formirano je po jedno odjeljenje od prvog do osmog razreda.Od 1996. do 2005. godine, škola je bila u sastavu JU “Sedma osnovna škola” Blažuj, kao područna škola.25.8.2005. godine, odlukom Skupštine Kantona Sarajevo, osnovana je JU “Deveta osnovna škola” Ilidža, sa sjedištem u Rakovici. U školu su upisana 484 učenika raspoređena u 20 odjeljenja. 2000. godine planirana je dogradnja škole i sportske sale. Sportska sala je zvanično otvorena 24.12.2009. godine. Time je završena planirana izgradnja i dogradnja objekata u Devetoj osnovnoj školi.