Optional Subtitle

PRIJAVA NASILJA

Nasilje označava odnos između dvije strane, u kome jedna strana upotrebom ili samom prijetnjom upotrebe sile, utječe na drugu stranu. Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem sticanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli.

Postoje različite vrste nasilje, ali najčešći oblici su:

  • Fizičko nasilje (namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda)
  • Emocionalno ili psihičko nasilje

Dragi učenici, ako doživite, vidite ili prisustvujete bilo kojem obliku nasilja, PRIJAVITE.

 

Nasilje bilo kojeg oblika možete prijaviti na sljedećem obrascu

 

Zaprimljene prijave bit će dostupne isključivo stručnoj službi škole