PRIJAVA NASILJA

Nasilje označava odnos između dvije strane, u kome jedna strana upotrebom ili samom prijetnjom upotrebe sile, utječe na drugu stranu. Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem sticanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli.

Postoje različite vrste nasilje, ali najčešći oblici su: 

  • Fizičko nasilje (namjerno nanošenje tjelesnih ozljeda)
  • Emocionalno ili psihičko nasilje

Dragi učenici, ako doživite, vidite ili prisustvujete bilo kojem obliku nasilja, PRIJAVITE.

Nasilje bilo kojeg oblika možete prijaviti na sljedećem obrascu:

Zaprimljene prijave bit će dostupne isključivo stručnoj službi škole.