Tuesday, August 20, 2019

Općinska smotra – takmičenje naučno tehničkog stvaralaštva

Općinska smotra - takmičenje naučno tehničkog stvaralaštva. Ponosni smo na uspjehe naših učenika i nastavnika!!!

Ulična trka “Amer Ćenanović”

29.03.2019. godine održana je ulična trka "Amer Ćenanović" za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola sa područja općine Ilidža. Trka je održana...