Sekcije

Redni BrojNaziv Slobodne aktivnosti(sekcija) I-IVV-IXBroj UčenikaSedmični fond satiGodišnji fond satiIme i prezime, nositelj aktivnosti
A                                                                     KULTURNO-UMJETNICKE
1.Dramsko recitatorskaII-IV20135Alma Vreto
2.Dramsko recitatorskaII-IV20135Elvira Hodžić
3.PlesnaII-IV20135Samira Kadić
4.PlesnaII-IV20135Sonita Pirić
5.LikovnaII-IV15135Zlata Ajderpašić
6.HorV-IX25135Alma Softić-Begić
7.RecitatorskaV-IX10135Almira Hrelja
B                                                                     TEHNIČKE I NASTAVNE
1.Modelarsko maketarska V-IX10135Emir Glavinić
C                                                                                 SPORTSKE
1.NogometnaV-IX17135Ismail Rovčanin
D                                                                                   OSTALE
1.EkoloskaII-V15135Selvira Ibrahimović
2.NovinarskaV-I5135Amira Zec
3.NovinarskaV-II6135Amra Horman
4.IzviđačiVI-IX20135Lejla Muradbegović
5.Mladi DemokratiIX16134Enisa Bajramović
6.Prva PomoćV-IX10135Azemina Kišić
7.SaobraćajnaV-VI10135Emir Glavinić
8.BibliotekarskaI-IX36135Hikmeta Avdić
9.Upozoronje na mineVII3135Hikmeta Avdić
10.EkološkaVI-IX23135Alena Batistuti
11.NovinarskaVI-IX15135Aida Sinanović
                                                    Σ61431620699