Sekcije

SPISAK SEKCIJA  ŠK. 2020/2021. GODINA

R.BROJNAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTIVODITELJ
1.Vannastavne aktivnostiElvira Hodžić
2.Vannastavne aktivnostiAlma Vreto
3.Vannastavne aktivnostiMujesira Papić
4.Vannastavne aktivnostiSamira Kadić
5.Vannastavne aktivnostiZlata Ajdarpašić
6.Likovna sekcijaAmra Horman
7.Recitatorska sekcijaAmira Zec
8.Dramska sekcijaSelvira Ibrahimović
9.EkološkaAdmira Ademović
10.RitmičkaAnela Šiljević
11.Modelarsko – maketarska sekcijaEmir Glavinić
12.Nogometna sekcijaIsmail Rovčanin
13.Odbojkaška sekcijaIsmail Rovčanin
14.HorSabin Čelik
15.Prva pomoćElvedina Krluč
16.IlahijeRašida Ćeman
17.Novinarska sekcijaAida Sinanović
18.Građansko obrazovanjeAdisaMusić
19.Bibliotekarska sekcijaNermina Budnjo