R.BROJ NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI VODITELJ

 

1. Vannastavne aktivnosti Amra Horman
2. Vannastavne aktivnosti Admira Ademović
3. Vannastavne aktivnosti Amira Zec
4. Vannastavne aktivnosti Anela Šljivić
5. Vannastavne aktivnosti Samira Kadić

6. Vannastavne aktivnosti Amina Nikšić- Viteškić
7. Dramsa sekcija Alma Vreto 
8. Likovna sekcija Mujesira Papić
9. Recitatorska sekcija Aida Sinanović
10. Ekološka Selma Ćatović
11. Modelarsko – maketarska sekcija Emir Glavinić
12. Nogometna sekcija Ismail Rovčanin
13. Odbojkaška sekcija Ismail Rovčanin
14. Hor/Orkestar Adnan Bijelonja
15. Prva pomoć Selma Ćatović
16. Projekt građanin Adisa Musić
17. Klub čitalaca Nermina Budnjo
18. Recitatorska sekcija Elvira Hodžić
19. Saobraćajna sekcija  Kenan Bandić