VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

SPISAK SEKCIJA  ŠK. 2021/2022. GODINA

R.BROJNAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTIVODITELJ
1.Vannastavne aktivnostiAmira Zec
2.Vannastavne aktivnostiAnela Šiljević
3.Vannastavne aktivnostiElvira Hodžić
4.Vannastavne aktivnostiAlma Vreto
5.Vannastavne aktivnostiMujesira Papić
6.Likovna sekcijaZlata Ajdarpašić
7.Recitatorska sekcijaAmra Horman
8.Dramska sekcijaSelvira Ibrahimović
9.EkološkaAdmira Ademović
10.RitmičkaSamira Kadić
11.Modelarsko – maketarska sekcijaKenan Bandić
12.Nogometna sekcijaIsmail Rovčanin
13.Odbojkaška sekcijaIsmail Rovčanin
14.Hor/OrkestarAdnan Bijelonja
15.Prva pomoćSelma Ćatović
16.Turski jezikAmina Duranović
17.Novinarska sekcijaAida Sinanović
18.Projekt građaninAdisa Musić
19.Bibliotekarska sekcijaNermina Budnjo
20.Historijska sekcijaLejla Muradbegović
21.Pazi mineMirnesa Demir
22.Saobraćajna sekcijaEmir Glavinić
23. Mladi hemičariAzemina Kišić