R.BROJ NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI VODITELJ

 

1. Vannastavne aktivnosti Amra Horman
2. Vannastavne aktivnosti Admira Ademović
3. Vannastavne aktivnosti Amira Zec
4. Vannastavne aktivnosti Anela Šljivić
5. Vannastavne aktivnosti Alma Vreto
6. Vannastavne aktivnosti Elvira Hodžić
7. Likovna sekcija Mujesira Papić
8. Recitatorska sekcija Almira Hrelja
9. Ekološka Amina Nikšić – Viteškić
10. Ritmička Samira Kadić
11. Modelarsko – maketarska sekcija Kenan Bandić
12. Nogometna sekcija Ismail Rovčanin
13. Odbojkaška sekcija Ismail Rovčanin
14. Hor/Orkestar Adnan Bijelonja
15. Prva pomoć Selma Ćatović
16. Projekt građanin Adisa Musić
17. Bibliotekarska sekcija Nermina Budnjo
18. Pazi mine Selma Ćatović
19. Saobraćajna sekcija Emir Glavinić