r.br.


Odjeljenje

 

Vijeće roditelja

 

Vijeće učenika

 

1.

 

I – 1

Amil Čolović

Ajlin Bicić

 

2.

 

I – 2

Sanjin Vreto

Ariana Opanković

 

3.

 

II – 1

Amar Bungur

Zejneb Mucević

 

4.

 

II – 2

Amina Mujčić

Emir Sinanović

 

5.

 

III – 1

Vildana Dedić

Iman Prazina

 

6.

 

III – 2

Vernesa Krivca

Amina Velić

 

7.

 

IV – 1

Adila Bicić

Ismihana Škrijelj

 

8.

 

IV – 2

Ramila Vreto

Nejra Salihović

 

9.

 

V – 1

Amina Đafić

Faris Rožajac

 

10.

 

VI – 1

Adnan Cvijetić

Emir Mujak

 

11.

 

VI – 2

Elmir Durović

Danis Škrijelj

 

12.

 

VII – 1

Anela Klino

Ali Kos

 

13.

 

VII – 2

Amelie Preljević

Asja Preljević

 

14.

 

VII – 3

Irma Suljić

Kenan Nezirević

 

15.

 

VIII – 1

Nedžada Rahman

Elvedina Lendo

 

16.

 

VIII – 2

Amra Čankušić

Sara Krivca

 

17.

 

IX – 1

Salih Sejfić

Ajla Sejfić

 

18.

 

IX – 2

Minela Pirić

Danin Kondo

 

19.

 

IX  – 3

Senida Hodžić

Irnela Šabaredžović