Odjeljenje     Vijeće učenika

. I – 1 Opanković Medina
2. I – 2 Šabaredžović Adin
3. II – 1 Bujak Amina
4. II – 2 Vreto Asja
5. III – 1 Velić Hamza
6. IV – 1 Trubljanin Adna
7. IV – 2 Saračević Emina
8. V – 1 Katkić Ena
9. V – 2 Melunović Ahmed
10. V – 3 Mujkić Arman
11. VI – 1 Voloder Vedad
12. VI – 2 Čustović Anan
13. VII – 1 Salihović Lejla
14. VII – 2 Kondo Danin
15. VII – 3 Šabaredžović Irnela
16. VIII – 1 Tabaković Lamija
17. VIII – 2 Himzanija Azra
18. IX – 1 Nezirević Džejla
19. IX – 2 Festić Amina

Odjeljenje     Vijeće roditelja.

1. I – 1 Ožegović Mediha
2. I – 2 Krivca Vernesa
3. II – 1 Bicić Adila
4. II – 2 Klino Anela
5. III – 1 Đafić Amina
6. IV – 1 Mujak Adnan
7. IV – 2 Durović Elmir
8. V – 1 Merima Kos
9. V – 2 Hamidović Mirza
10. V – 3 Šišić Belma
11. VI – 1 Lucević Šućo
12. VI – 2 Čustović Sanida
13. VII – 1 Sejfić Salih
14. VII – 2 Škrijelj Amira
15. VII – 3 Hodžić Senida
16. VIII – 1 Merdan Almir
17. VIII – 2 Bulbul Alvira
18. IX – 1 Bradarac Nihad
19. IX – 2 Hodžić Sajma